two_columns_left
client-header
RSS

Accenture

Accenture je přední globální společnost poskytující široké spektrum profesionálních služeb v oblasti strategií a poradenství, interaktivního marketingu, informačních technologií a outsourcingu s digitální podporou ve všech těchto oblastech. Kombinujeme bezkonkurenční zkušenosti a úzce specializované znalosti ve více než 40 průmyslových odvětvích, a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Díky práci 505 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích přináší Accenture neustále inovace, které pomáhají klientům po celém světě zlepšovat jejich výkon a vytvářet trvalé hodnoty.

breadcrumbs
two_columns_left
press-releases

Tiskové zprávy - Accenture

Společnost Accenture se zařadila na první místo Thomson Reuters Index, který oceňuje přední společnosti v oblasti diverzity a inkluze

Tisková zpráva | Datum: 27. 9. 2018

Praha, 27. září 2018 - Společnost Accenture  se umístila na špičce žebříčku Thomson Reuters Index , který ocenil 100 nejlepších společností v oblasti diverzity a inkluze na světě. Hodnocení bylo provedeno na základě údajů ze sociální, správní oblasti a z oblasti životního prostředí. Tento index vznikl v roce 2016 a je jedním z nejkomplexnějších globálních měřítek inkluze a diverzity na pracovišti.

Celá zpráva

Společnost Accenture vytvořila interaktivní vzdělávací platformu Accenture Future Talent, která pomůže připravit pracovní síly na budoucnost

Tisková zpráva | Datum: 24. 9. 2018

Praha, 24. září 2018 - Nová platforma Accenture Future Talent pomůže při vzdělávání zaměstnanců. Podle průzkumu 78 %  lídrů byznysu očekává, že jejich společnost bude do roku 2020 digitalizována, polovina z nich ale nevěří, že bude mít pracovní sílu, která bude mít v digitální oblasti potřebné dovednosti.

Celá zpráva

Pět nejvýznamnějších hrozeb v kyberprostoru, jak je identifikuje nová zpráva společnosti Accenture

Tisková zpráva | Datum: 5. 9. 2018

Firmy a klíčová infrastruktura budou pravděpodobně čelit většímu množství destruktivních útoků včetně fyzického poškození. Útoky budou ničivějšího charakteru, než v minulosti. Podle zprávy Cyber Threatscape Report 2018  se původci těchto útoků, tedy jak nepřátelské státy, tak nezávislí kyberzločinci, budou snažit narušit chod firem nebo získat peníze či citlivé informace.   

Praha 5. září 2018 - Zpráva Cyber Threatscape Report 2018  se zabývá trendy kybernetických hrozeb, které byly identifikovány a analyzovány v první polovině roku. Také se zaměřuje na trendy vývoje kybernetických hrozeb v horizontu následujících šesti měsíců. Zpráva čerpá ze zdrojů a analýz oddělení Security’s iDefense threat intelligence operations firmy Accenture a z výzkumu zahrnujícího volně dostupné primární i sekundární zdroje. Poukazuje na nárůst destruktivních útoků, na agresivní zneužívání informací národními státy a na vyšší počet a různorodost útočníků. Zpráva dále upozorňuje na vyšší dostupnost nástrojů, šifrovacích a anonymizačních platebních systémů, které potenciální útočníci mohou zneužít.

Celá zpráva

Užší spolupráce mezi vrcholovým managementem a šéfy informační bezpečnosti pomůže firmám lépe zajistit kybernetickou bezpečnost

Tisková zpráva | Datum: 29. 8. 2018

Nový průzkum společnosti Accenture ukázal, že méně než třetina šéfů informační bezpečnosti (CISO) spolupracuje na plánu bezpečnostní politiky firem a rozpočtu

Praha, 29. srpna 2018 - S nárůstem objemu citlivých dat, rozšířením připojení a využíváním automatizovaných procesů roste důležitost toho, aby vrcholoví manažeři a IT odborníci našli společnou řeč a zajistili ochranu firem proti budoucím kybernetickým hrozbám. Protože ve většině společností je vedoucí pro oblast informační bezpečnosti (CISO) podřízený členu nejužšího vedení, většinou CIO, má jako takový omezený vliv na strategii zajištění kybernetické bezpečnosti nad rámec svého oddělení. Navíc téměř polovina CISO připouští, že jejich odpovědnost za zabezpečení organizace roste rychleji než schopnost řešit bezpečnostní problémy.

Celá zpráva

Společnosti Accenture a Google spustily projekt Accenture Google Cloud Business Group

Tisková zpráva | Datum: 13. 8. 2018

Praha, 13. srpna 2018 - Nové obchodní sdružení bude vytvářet inteligentní podniková řešení zaměřená na zlepšení zákaznických zkušeností. Accenture je také znovu vítězem ocenění Google Cloud Partner Award.

Společnosti Accenture a Google Cloud spustily projekt tzv. Accenture Google Cloud Business Group (AGBG). Cílem tohoto obchodního sdružení je pomoci firmám využívat technologie Google Cloud, aby mohly poskytovat ty nejlepší zákaznické zkušenosti a urychlit svou cestu digitální transformací.

Celá zpráva
client-info

Kontakt

kontakt pro média: Petr Jarkovský
tel: 774 225 153
email: petr.jarkovsky(@)aspen.pr