two_columns_left
client-header
RSS

Rychle se rozvíjející technologie podporují rozmach takzvaných Inteligentních podniků, ale současně vyžadují zásadní změnu ve vedení, upozorňuje Accenture Technology Vision 2018

15. 2. 2018
Accenture
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Využití umělé inteligence pro růst a pozitivní sociální dopad je klíčové. Znamená také utváření nových partnerství se zákazníky a obchodními partnery

Praha, 15. února 2018 - Velmi rychlé pokroky v rozvoji umělé inteligence a dalších technologií urychlují vytváření inteligentních podniků a umožňují společnostem aktivně vstupovat do životů lidí. Vyplývá to z Accenture Technology Vision 2018,  každoroční zprávy společnosti Accenture zaměřené na předpověď klíčových technologických trendů, které v příštích třech letech způsobí zásadní posuny v podnikání. Nutnou podmínkou úspěchu bude změna způsobu vedení firem – posun k růstu důvěry a zodpovědnosti.

Letošní zpráva nazvaná „Intelligent Enterprise Unleashed: Redefine Your Company Based on the Company You Keep“ (Rozvoj inteligentních podniků: přebudujte svou společnost na základech té současné), zdůrazňuje, jak převratný vývoj technologií, včetně umělé inteligence (AI), pokročilé analytiky a cloudu, umožňuje společnostem tvorbu inovativních produktů a služeb. Ale také mění způsob, jakým lidé pracují a žijí. To následně mění vztahy firem s jejich zákazníky a obchodními partnery.

V rámci Technology Vision společnost Accenture provedla průzkum mezi více než 6300 vedoucími pracovníky v oblasti podnikání a IT na celém světě. Více než čtyři z pěti respondentů (84 %) souhlasí s tezí, že prostřednictvím technologií společnosti plynule vstupují do denního života lidí.

Například společnost Amazon se svými rozsáhlými online aktivitami, ale i díky svému zařízení Echo a robotické asistentce Alexe začlenila do života lidí do takové míry, že developeři v nových bytových komplexech stavějí inteligentní uzamykatelné skříňky Amazonu umožňující kurýrům doručovat zboží, i když nikdo není doma.

„Technologie jsou nyní pevně zakotveny do našich každodenních životů a přetvářejí velkou část společnosti,“ uvedl Paul Daugherty, globální ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Tak jako se vyvíjela města okolo přístavů a později kolem železnic, nebo se lidem změnil život s příchodem elektřiny, dnešní svět se přetváří digitálními inovacemi – a prostřednictvím společností, které tyto služby poskytují. To vyžaduje nový druh partnerství, které se zakládá na důvěře a sdílení velkého množství osobních informací.“

Podle zprávy je tato technologická transformace jedinečná v tom smyslu, že je změna poprvé oboustranná. Lidé nejenže používají výrobky a služby firem, ale zároveň firmy zásobují informacemi a dávají jim k nim přístup. Tento stupeň „integrované inovace“ a důvěry vyžaduje hlubší vztah – opravdové partnerství založené nejen na výrobcích dané společnosti, ale i na jejích cílech a hodnotách. S tímto oboustranným partnerstvím pak přicházejí nové odpovědnosti - k zákazníkům, obchodním partnerům a společnosti jako celku - vyžadující nový způsob vedení.

Progresivní firmy chápou, že tato nová společenská očekávání mohou být transformována na silné stránky podnikání. Využívají vzájemné interakce a budují tak partnerství se zákazníky, zaměstnanci, vládou a veřejností. To má dosah až  za hranice zákaznické nebo maloobchodní oblasti.

Například společnost Tesla je partnerem vlád a pomáhá jim urychlit rozvoj směrnic, které je třeba vytvořit pro provoz autonomních vozidel. Dalším příkladem je společnost Siemens, která poskytuje svůj operační systém internetu věcí MindSphere, který může být použit pro různé druhy aktiv, jako jsou výrobní zařízení, součásti inteligentních sítí nebo zařízení pro výrobu energie. Vytváří tak nová partnerství a začleňuje se do struktur svých obchodních partnerů.

Accenture Technology Vision 2018: Letošní zpráva nazvaná „Intelligent Enterprise Unleashed: Redefine Your Company Based on the Company You Keep“ (Rozvoj inteligentních podniků: přebudujte svou společnost na základech té současné)

Technology Vision určuje pět hlavních technologických trendů  potřebných pro úspěch v podnikání v dnešní digitální ekonomice:

  • AI pro lidi: Podpora AI ve prospěch obchodu a společnosti. Rozvoj schopností umělé inteligence má vliv na životy lidí. Firmy, které chtějí vydělat na  potenciálu AI, si musejí být tohoto vlivu vědomy, musejí AI podporovat a  jednat jako zodpovědní zástupci svého podnikání.
  • Rozšířená realita: Překonání vzdálenosti. Virtuální a rozšířená realita (augmented reality) jsou technologie, které transformují způsoby žití a práce lidí tím, že odstraňují vzdálenosti mezi lidmi, informacemi a zkušenostmi.
  • Pravdivost dat: Důležitost důvěry. Transformací na  datový základ podnikání firmy nyní čelí novému druhu zranitelnosti: nepřesná, zmanipulovaná a zkreslená data vedou k narušení poznatků a ke zkresleným rozhodnutím. Pokud chtějí firmy tento problém vyřešit, musejí umět maximalizovat pravdivost a minimalizovat sklony k manipulaci dat.
  • Podnikání bez mantinelů: Postaveno na partnerství ve velkém. Růst byznysu závisí na technologických partnerstvích. Stávající systémy ale nejsou navrženy tak, aby podporovaly partnerství ve velkém měřítku. Aby mohly firmy zcela využít spojení s inteligentními podniky, musejí se  nejprve od základu změnit.
  • Internet myšlení: Vytváření inteligentních distribuovaných systémů. Firmy sází na inteligentní prostředí pomocí robotiky, AI a neobvyklých zážitků. Avšak uskutečnění toho všeho bude vyžadovat nejen další dovednosti a schopnosti zaměstnanců, ale i modernizaci stávajících technologických infrastruktur.

„Prostřednictvím nových partnerství se zákazníky, zaměstnanci a obchodními partnery si firmy vybudují větší důvěru a budou se dále integrovat do společnosti, stanou se nepostradatelnými a podnítí tak svůj vlastní růst,“ prohlásil Daugherty.

Společnost Accenture již téměř 18 let systematicky zkoumá podnikatelské prostředí, aby identifikovala vznikající trendy v oblasti technologií, které mají největší potenciál provést zásadní posun v podnikání a jednotlivých odvětvích. Chcete-li získat více informací o letošní zprávě, navštivte https://www.accenture.com/us-en/insight-technology-trends-2018   nebo sledujte konverzaci na Twitteru na #TechVision2018.

Více o metodologii

Studie Accenture Technology Vision se každoročně vytvářejí v Accenture Labs Accenture Research . U zprávy pro rok 2018 výzkumný proces zahrnoval shromáždění vstupů od Externího poradního výboru pro Technology Vision, skupiny více než dvou desítek zkušených odborníků z veřejného i soukromého sektoru, akademické sféry, venture capital společností a podnikatelských společností. Kromě toho tým Technology Vision vedl rozhovory s předními osobnostmi v oblasti technologií i s odborníky z daných odvětví, stejně jako s téměř stovkou čelních představitelů společnosti Accenture. Zároveň tým Accenture Research realizoval globální online průzkum více než 6300 řídících pracovníků v oblasti podnikání a IT z 25 zemí a 18 různých odvětví, aby zachytil jejich pohled na přijímání nastupujících technologií. Průzkum pomohl určit základní problémy a priority pro přijímání technologií a investic do nich. Respondenti byli většinou vysoce postavení řídící pracovníci a ředitelé, s hlavní rolí ve funkční oblasti či v oblasti daného podnikání, a to ve společnostech s ročními příjmy alespoň 500 milionů USD, přičemž většina měla roční příjmy vyšší než 6 miliard USD.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Petr Jarkovský
tel: 774 225 153
email: petr.jarkovsky(@)aspen.pr