two_columns_left
client-header
RSS

Evropský program IROP přispěl na rozvoj silnic v Královéhradeckém kraji již miliardou korun. Dalších 30 kilometrů silnic je nyní v realizaci u Jičína, Žacléře, Jaroměře i Nového Města nad Metují

10. 12. 2019
IROP
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Praha, 10. prosince 2019 – Stav silnic ani řešení dopravní situace není v České republice zdaleka dokonalé, ale naštěstí se rok od roku zlepšuje. Významně tomu pomáhají také zdroje z Evropské unie, například Integrovaný regionální operační program (IROP), který se zaměřuje na stavby, modernizace a rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Na jubilejní částku jedné miliardy korun z tohoto programu nyní dosáhl Královéhradecký kraj, který díky těmto dotacím v posledních pěti letech zmodernizoval na 30 úseků silnic v kraji.

„V kraji vzniklo od roku 2014 přes 73 km nových nebo zrekonstruovaných úseků komunikací II. a III. třídy, mezi nejpřínosnější můžeme jmenovat například úseky Jičín – Železnice, Třebechovice pod Orebem – Opočno či Hradec Králové – Králova Lhota. V minulých dnech bylo dosaženo hranice jedné miliardy korun, která byla proplacena prostřednictvím programu IROP,“ říká Jakub Řezníček, ředitel územního odboru IROP Centra pro regionální rozvoj České republiky pro Královéhradecký kraj.

Dalších 30 kilometrů nových silnic je také aktuálně v realizaci. Jako nejnákladnější projekt můžeme jmenovat přeložku silnice Jičín, Robousy – Valdice v celkové délce 5,6 km, kde celkově EU přispěje přes 195 mil. Kč, hotova bude koncem roku 2022. V realizaci jsou také další důležité projekty, například silnice II/300 v úseku Prkenný Důl – Žacléř – Královec, kde bude rekonstruováno cca 6,8 km vozovky. Dále 1. etapa opravy silnice II/280 v okolí obce Libáň, kde se počítá s celkovou délkou úpravy 3,8 km a 1. etapa opravy silnice II/285 v úseku Jaroměř – Nové Město nad Metují, zde budou opraveny více než 4 km vozovky.

Jak hodnotí konkrétní přínosy zástupci Královehradeckého kraje a města Jičína?

„Přeložku silnice II/286 plánovalo město Jičín několik desítek let, skutečně připravovat ji začalo zhruba před 15 lety. Město připravilo výchozí podklady, přeložka byla zařazena do územně plánovací dokumentace kraje i územních plánů dotčených obcí, domluvilo se se všemi vlastníky dotčených pozemků. Je skvělé, že díky spolupráci města a Královéhradeckého kraje se podařilo celou myšlenku stavby dovést až do konce. Po otevření silnice odstraníme z města veškerou nákladní dopravu jedoucí ve směru na Semily, kdy těžká nákladní auta projíždějí v bezprostřední blízkosti náměstí. Odvedení dopravy zlepší životní prostředí a zvýší bezpečnost mnoha tisícům obyvatel Jičína. Jedná se o nejvýznamnější dopravní stavbu pro Jičín od stavby obchvatu I/16 na konci osmdesátých let a nejvyšší jednorázovou investici IROP týkající se města Jičína,“ říká Petr Hamáček, místostarosta Jičína.

„Jsem velmi rád, že je Královéhradecký kraj úspěšný v čerpání dotací z IROP na silnice II. a III. třídy. Byť bychom si všichni přáli, aby získávání evropských dotačních prostředků bylo méně administrativně náročné, tak současně považuji možnost čerpání těchto prostředků za jednu z největších příležitostí pro zlepšení stavu krajských silnic. Z pohledu vlastníka silnic II. a III. třídy je tato příležitost a dosavadní dobré výsledky našeho kraje pro mě osobně obrovským závazkem, abychom i nadále zajistili dostatečnou připravenost staveb a byli schopni o prostředky úspěšně žádat i v dalších vyhlašovaných výzvách. Mohu si jen přát, aby těchto příležitostí bylo co nejvíce,“ říká Martin Červíček, náměstek hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství a dodává: „Je úkolem nejen mým, ale celého mého týmu, abychom učinili maximum pro zlepšení stavu silnic v našem kraji. Investice do silnic jsou investicí do základního rozvojového potenciálu každého kraje, což zcela naplňuje smysl a účel poskytování evropských dotací. A věřím, že i občané nám „odpustí“ dočasné nepohodlí v podobě uzavírek a dopravních omezení v průběhu rekonstrukcí, protože odměnou nám všem bude díky příspěvku IROP bezpečnější, pohodlnější a plynulejší cestování po našem kraji.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Michal Hoblík
tel: 774 225 155
email: michal.hoblik(@)aspen.pr