two_columns_left
client-header
RSS

Hasiči na Vysočině mají díky finančním zdrojům z EU k dispozici novou techniku pro řešení sněhových a dalších kalamit. Pro záchranáře v Jihlavě navíc vyrostlo nové moderní výcvikové a vzdělávací středisko s torzem vrtulníku

28. 11. 2019
IROP
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Jihlava, 28. listopadu 2019 - Kvůli změnám klimatu jsou hasiči během roku nuceni řešit řadu nebezpečných situací, například kvůli velkým sněhovým srážkám nebo masivním námrazám. Aby s těmito hrozbami mohli efektivně bojovat, získali hasiči na Vysočině finanční podporu z dotací EU na pořízení nové techniky. A podporu získala i Zdravotnická záchranná služba, která může využívat nové výcvikové a vzdělávací středisko. Kraji Vysočina tak Evropská unie přispěla z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) částkou přesahující 455 milionů Kč. Nové vzdělávací výcvikové středisko v Jihlavě nemá v České republice obdoby. Nezajímavějším vybavením je torzo vrtulníku, které umožní nejrůznější simulace i trénink práce záchranářů v podvěsu.

Nové středisko pro záchranáře

„Záchranáři budou moci využívat rozšířené a zmodernizované prostory Výcvikového a vzdělávacího střediska u jihlavského sídla záchranářů ve Vrchlického ulici. Vysoce nadstandardní bude také nové moderní školicí a tréninkové vybavení střediska,“ říká Renáta Marková, ředitelka územního odboru IROP Centra pro regionální rozvoj v Jihlavě.

Nezajímavějším vybavením je torzo vrtulníku, které umožní nejrůznější simulace i trénink práce záchranářů v podvěsu. Centrum bude mít lezeckou stěnu, speciální počítačovou místnost pro nacvičování rizikových zásahů a významnou částí bude pracoviště pro trénink tzv. Biohazard týmu s vestavěným dekontaminačním bazénkem a dekontaminační sprchou. Právě Biohazard tým se specializuje na zásahy v případě ohrožení vysoce nakažlivými chorobami. Celkové náklady na výstavbu včetně vybavení činí asi 85 milionů korun, evropské finanční prostředky programu IROP pokryjí 85 % nákladů spojených s výstavbou
a vybavením střediska.

Toto nové vzdělávací výcvikové středisko v Jihlavě, které prozatím nemá v České republice obdoby, budou využívat nejen krajští záchranáři, ale také pracovníci všech ostatních složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina.

Nové vybavení HZS na Vysočině

Díky programu IROP mají novou techniku k dispozici také hasiči v Kraji Vysočina. Jedná se například o soupravu pro nouzové zastřešení a statistické zpevnění budov při poškození střech vlivem větru, sněhu nebo námraz. Dále je to například speciální automobilový žebřík s kloubovým ramenem a pracovním košem pro výškové záchranné akce s využitím i na úzkých komunikacích.

Při extrémních mrazech je úkolem Hasičského záchranného sboru například odstraňování sněhu z veřejných budov tam, kde hrozí zřícení stěny, zprůjezdnění komunikací od vyvrácených nebo spadlých stromů a náletů různého materiálu, zajištění nouzového přežití obyvatel v postižených obcích, pomoc s odstraněním sněhu v exponovaných lokalitách obcí, kde nestačí veřejné komunální služby apod.

Nová technika pro HZS je pořizována postupně od roku 2017 a již byla mnohokrát nasazena v akci. Letos například během vichřice Eberhart či vichřice Fabienne v roce 2018, kdy byly využity například speciální automobilové žebříky s kloubovým ramenem a pracovním košem.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Michal Hoblík
tel: 774 225 155
email: michal.hoblik(@)aspen.pr