two_columns_left
client-header
RSS

První ročník soutěže PROFESIONÁL BOZP má vítěze - Ocenění získal Tomáš Neugebauer z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

28. 11. 2012
Kimberly-Clark Professional
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Praha, 28. listopadu 2012 – Důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nelze podceňovat. Každé 3 a půl minuty zemře v Evropě jeden člověk na následky pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zlepšování pracovního prostředí je také jedním ze základních cílů společnosti Kimberly-Clark Professional, která byla generálním partnerem 1. ročníku národní soutěže PROFESIONÁL BOZP, jejímž historicky prvním vítězem se stal Tomáš Neugebauer z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Otevřenost při popisování problémů a hledání řešení

„Naší interní politikou je dbát na bezpečnost a zdraví při práci vlastních zaměstnanců, a tak jsme logicky měli snahu rozšířit tuto ideu i mimo naši společnost. Řada velkých českých firem tuto problematiku stále podceňuje nebo ji řeší nedostatečně. Věříme, že jsme díky soutěži přispěli ke zvýšení povědomí firem o tématu BOZP. Děkujeme proto všem účastníkům soutěže za jejich otevřenost při popisování problémů a hledání možných řešení. Jsem přesvědčený, že společně můžeme posunout bezpečí našich zaměstnanců zase o krok dále,“ popisuje Jiří Tuháček z Kimberly-Clark Professional motivaci a důvody, které vedly společnost ke generálnímu partnerství soutěže PROFESIONÁL BOZP.

Nízká motivace zaměstnanců ke školení v hledáčku

První místo v soutěži získal Tomáš Neugebauer z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který prokázal mimořádné vědomosti v oblasti prevence rizik. „Vítěz, který v oboru pracuje již 20 let, se zaměřil na nízkou motivaci zaměstnanců ke školení BOZP, omezený přístup k informacím a na propagaci BOZP ve zdravotnictví. Zpracoval osnovu motivačního školení BOZP zaměstnanců na podporu vytváření pozitivního přístupu k prevenci rizik, zaměřil se na dálkový přístup k informacím o BOZP a tvorbu propagačních a osvětových materiálů,“ poznamenává Jiří Tuháček.

Manažerský přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Vítěz soutěže PROFESIONÁL BOZP Tomáš Neugebauer vnímá prvenství v soutěži jako výsledek svého tvůrčího přístupu k zajištění bezpečnosti práce i celé řady šťastných okolností v jeho profesní kariéře. „Chápu jej jako ocenění výsledků práce mého nikoliv technického, ale manažerského přístupu k BOZP. Mám totiž ekonomické vzdělání, které mi dalo základy znalostí práva a řízení, jež jsou dnes v profesionálním pojetí BOZP velice potřebné, možná, že i nejpodstatnější. Nové pojetí BOZP, které stojí na požadavcích legislativy a výsledcích hodnocení rizik, velice vítám. Někdy odsuzované velmi vágní znění právních předpisů a nezávaznost českých technických norem považuji za značné pozitivum, neboť umožňují tvůrčí přístup k zajištění BOZP a tím dosažení vyšší efektivity,“ říká Tomáš Neugebauer.

Smysl soutěže PROFESIONÁL BOZP

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. „Díky soutěži PROFESIONÁL BOZP bude možné pravidelně oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky na BOZP a prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury jednotlivých podniků,“ uzavírá Jiří Tuháček.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v Kaiserštejnském paláci v Praze za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Rudolfa Hahna a zástupců společnosti Kimberly-Clark Professional.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Michal Hoblík
tel: 774 225 155
email: michal.hoblik(@)aspen.pr