two_columns_left
client-header
RSS

LOM

LOM je organizace pro muže, kteří chtějí zvýšit kvalitu svého života. LOM chce, aby čeští muži vzali život do svých rukou. Místo vyzkoušených receptů na správného chlapa podporujeme muže, aby si vědomě organizovali svůj osobní, partnerský a rodinný život. Chceme, aby nesli odpovědnost i za svět kolem sebe a byli schopni veřejně vyjádřit své občanské postoje. Jsme si vědomi toho, že muži spolu soutěží, ale kvalitu jejichživota nezvyšuje rivalita, ale vzájemná solidarita a podpora.

breadcrumbs
two_columns_left
press-releases

Tiskové zprávy - LOM

Růst zájmu o aktivní otcovství je celosvětový trend. Proběhl mezinárodní odborný seminář o aktivním otcovství Táta na plný úvazek

Tisková zpráva | Datum: 30. 10. 2014

Praha, 30. října 2014 – Aktuální průzkumy Ligy otevřeních mužů ukazují, že čeští muži se stále více zajímají o aktivní otcovství a sami chtějí na rodičovskou dovolenou. Firmy zase začínají zapracovávat do svých strategií speciální programy pro muže otce. V Olomoucinyní proběhl za účasti zahraničních odborníků na problematiku aktivního otcovství seminář Táta na plný úvazek. Experti se zde shodli na rostoucím zájmu otců o péči o děti jak v ČR, tak v zahraničí. 

Celá zpráva

Násilí na ženách se netýká jen žen. Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech tento stereotyp vyvrací a pracuje s původci násilí

Tisková zpráva | Datum: 17. 9. 2014

Praha, 17. září 2014 – Prevence domácího násilí se v České republice omezuje hlavně na péči o ohrožené osoby. Jak opakovaně ukazují výzkumy, více než třetina žen v ČR za svůj život zažije některou z forem násilí ze strany svého partnera. V 80 % případů jsou pasivními účastníky domácího násilí i děti. Ve většině ohlášených případů (kolem 90 %) jsou původci domácího násilí muži. Jen málo opatření se ale zaměřuje na původce násilí jako na příčinu problému. Práce s násilnými osobami není dosud v ČR příliš rozšířená, jakkoliv v zahraničí patří tyto služby k běžně a úspěšně používaným metodám, jak výskyt domácího násilí ve společnosti snížit. 

Celá zpráva

Aktivní otcovství je Čechům známější. Muži chtějí na rodičovskou, stále jim v tom ale brání finance, říká nový průzkum.

Tisková zpráva | Datum: 5. 9. 2014

Praha, 5. září 2014 – Aktivní otcovství je v České republice stále rozšířenějším fenoménem. Dle nového exkluzivního výzkumu agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů roste ve společnosti povědomí o aktivním otcovství a muži se chtějí více zapojovat do péče o děti, například využitím rodičovské dovolené alespoň na krátkou dobu. Aktuální výzkum potvrdil, že hlavní a rozhodující bariérou je obava z finančních ztrát. Zajímavým zjištěním také je, že 66 % žen si nepřeje, aby muži šli na rodičovskou dovolenou, byť jen na chvilku. Jak z výzkumu vyplynulo, i zde jsou tím hlavním důvodem finance, podle 40 % dotázaných je pak důvodem obava, že by se muž nedokázal o dítě tak dobře postarat a ženy si takto hájí svou tradiční roli v rodině.

Celá zpráva

Když zaměstnavatelé fandí tátům

Tisková zpráva | Datum: 16. 7. 2014

Praha, 16. června 2014 – Liga otevřených mužů a Unie center pro rodinu a komunitu letos poprvé udílely značky kvality pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance - otce.

Na Den otců byly uděleny značky kvality 17 zaměstnavatelům ze soukromého, neziskového i státního sektoru. Mezi nositeli jsou zástupci malých českých firem, škol i nadnárodních korporací. Množství nositelů značky je důkazem toho, že podpora otcovství u zaměstnavatelů stále narůstá. 

Celá zpráva

Při záchraně lesních školek jde také o mužský element v předškolním vzdělávání

Tisková zpráva | Datum: 7. 7. 2014

Praha, 7. července 2014 – Nově vznikající zákon o dětských skupinách může znamenat likvidaci lesních školek. Jejich podporovatelé se snaží situaci zvrátit a usilují o jejich místo na slunci. Jde zde však o víc než o zachování možnosti dětí vzdělávat se v přírodě místo ve třídě. „Lesní školky jsou tahouni přítomnosti mužského elementu v předškolní výchově. A ten je ohrožen také,“ říká Václav Šneberger z Ligy otevřených mužů (LOM).

Celá zpráva
client-info

Kontakt

kontakt pro média: Petr Jarkovský
tel: 774 225 153
email: petr.jarkovsky(@)aspen.pr