two_columns_left
client-header
RSS

Tiskové zprávy klienta LOM

breadcrumbs
two_columns_left
press-releases

Tiskové zprávy - LOM

Růst zájmu o aktivní otcovství je celosvětový trend. Proběhl mezinárodní odborný seminář o aktivním otcovství Táta na plný úvazek

Tisková zpráva | Datum: 30. 10. 2014

Praha, 30. října 2014 – Aktuální průzkumy Ligy otevřeních mužů ukazují, že čeští muži se stále více zajímají o aktivní otcovství a sami chtějí na rodičovskou dovolenou. Firmy zase začínají zapracovávat do svých strategií speciální programy pro muže otce. V Olomoucinyní proběhl za účasti zahraničních odborníků na problematiku aktivního otcovství seminář Táta na plný úvazek. Experti se zde shodli na rostoucím zájmu otců o péči o děti jak v ČR, tak v zahraničí. 

Celá zpráva

Násilí na ženách se netýká jen žen. Projekt Muži proti násilí na ženách a dětech tento stereotyp vyvrací a pracuje s původci násilí

Tisková zpráva | Datum: 17. 9. 2014

Praha, 17. září 2014 – Prevence domácího násilí se v České republice omezuje hlavně na péči o ohrožené osoby. Jak opakovaně ukazují výzkumy, více než třetina žen v ČR za svůj život zažije některou z forem násilí ze strany svého partnera. V 80 % případů jsou pasivními účastníky domácího násilí i děti. Ve většině ohlášených případů (kolem 90 %) jsou původci domácího násilí muži. Jen málo opatření se ale zaměřuje na původce násilí jako na příčinu problému. Práce s násilnými osobami není dosud v ČR příliš rozšířená, jakkoliv v zahraničí patří tyto služby k běžně a úspěšně používaným metodám, jak výskyt domácího násilí ve společnosti snížit. 

Celá zpráva

Aktivní otcovství je Čechům známější. Muži chtějí na rodičovskou, stále jim v tom ale brání finance, říká nový průzkum.

Tisková zpráva | Datum: 5. 9. 2014

Praha, 5. září 2014 – Aktivní otcovství je v České republice stále rozšířenějším fenoménem. Dle nového exkluzivního výzkumu agentury Mediaresearch pro Ligu otevřených mužů roste ve společnosti povědomí o aktivním otcovství a muži se chtějí více zapojovat do péče o děti, například využitím rodičovské dovolené alespoň na krátkou dobu. Aktuální výzkum potvrdil, že hlavní a rozhodující bariérou je obava z finančních ztrát. Zajímavým zjištěním také je, že 66 % žen si nepřeje, aby muži šli na rodičovskou dovolenou, byť jen na chvilku. Jak z výzkumu vyplynulo, i zde jsou tím hlavním důvodem finance, podle 40 % dotázaných je pak důvodem obava, že by se muž nedokázal o dítě tak dobře postarat a ženy si takto hájí svou tradiční roli v rodině.

Celá zpráva

Když zaměstnavatelé fandí tátům

Tisková zpráva | Datum: 16. 7. 2014

Praha, 16. června 2014 – Liga otevřených mužů a Unie center pro rodinu a komunitu letos poprvé udílely značky kvality pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance - otce.

Na Den otců byly uděleny značky kvality 17 zaměstnavatelům ze soukromého, neziskového i státního sektoru. Mezi nositeli jsou zástupci malých českých firem, škol i nadnárodních korporací. Množství nositelů značky je důkazem toho, že podpora otcovství u zaměstnavatelů stále narůstá. 

Celá zpráva

Při záchraně lesních školek jde také o mužský element v předškolním vzdělávání

Tisková zpráva | Datum: 7. 7. 2014

Praha, 7. července 2014 – Nově vznikající zákon o dětských skupinách může znamenat likvidaci lesních školek. Jejich podporovatelé se snaží situaci zvrátit a usilují o jejich místo na slunci. Jde zde však o víc než o zachování možnosti dětí vzdělávat se v přírodě místo ve třídě. „Lesní školky jsou tahouni přítomnosti mužského elementu v předškolní výchově. A ten je ohrožen také,“ říká Václav Šneberger z Ligy otevřených mužů (LOM).

Celá zpráva
client-info

Kontakt

kontakt pro média: Petr Jarkovský
tel: 774 225 153
email: petr.jarkovsky(@)aspen.pr