two_columns_left
client-header
RSS

Startuje nový projekt: Tátové čtou dětem

16. 1. 2015
LOM
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Praha, 16. ledna 2014 – Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) a Liga otevřených mužů (LOM) zahajují v lednu společnou kampaň na podporu čtení „Tátové čtou dětem.“ Kampaň bude probíhat v knihovnách po celé České republice a na sociálních sítích. „Chceme povzbudit otce, aby byli ve čtení dětem aktivnější, mohou tak pozitivně ovlivnit rodinné vztahy, ale i čtenářské návyky a školní výsledky svých potomků“, říká PhDr. Martin Jára, psycholog a ředitel Ligy otevřených mužů. Navíc výzkumy ukazují jasnou souvislost mezi čtením dětem a pokroky ve škole.

Podle průzkumu Národní knihovny realizované výzkumnou agenturou Mediaresearch v roce 2014 všeobecně většina rodičů považuje čtení za jeden z klíčových faktorů vzdělání svých dětí. Dětem však čtou především matky. Denně čte dětem v 1. – 3. třídě ZŠ kolem 22 % matek a pouze 9 % otců. Průměrná doba společného čtení rodičů s dětmi je zhruba 25 minut.

Rodiče mají zásadní vliv na výběr knih a pozdější čtení svých dětí.  Chlapci čtou výrazně méně než dívky a tento rozdíl se ještě s věkem dále zvyšuje. V dospělosti čtou muži výrazně méně než ženy. A často místo knih berou do rukou pouze noviny nebo časopisy. Je tedy patrné, že čtení knih se stává genderově vyhraněnou činností – chlapci nemají ve svých otcích dostatečný vzor, protože otcové sami nečtou. Cílem kampaně bude proto podpořit muže-otce v tom, aby svým dětem četli víc, než jsou zvyklí.

V knihovnách SKIP vyhlašuje soutěž o čtenáře Tátu. Táta čtenář by měl splnit následující kritéria:

  • v roce hodnocení má nezletilé dítě/děti,
  • v roce hodnocení je on i dítě/děti  čtenářem knihovny,
  • zúčastňuje se aktivit knihovny

V průběhu března budou vyhodnoceni tátové čtenáři nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2015. SKIP ve spolupráci se zúčastněnými knihovnami zajistí slavnostní ocenění nejlepšího táty čtenáře. V průběhu kampaně bude každý týden Liga otevřených mužů dávat tátům tipy na knihu ke čtení pro své děti.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Petr Jarkovský
tel: 774 225 153
email: petr.jarkovsky(@)aspen.pr