two_columns_left
client-header
RSS

Společnost Next věnovala bezpečnostní dveře do dobročinné aukce Nadace Via. Umělecky je ztvárnil malíř Jiří Sopko

18. 12. 2017
Next
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Praha, 18. prosince 2017 - Společnost Next, která je tradičním výrobcem bezpečnostních dveří v České republice, věnovala Nadaci Via do dobročinné aukce dveře zdobené malbou Jiřího Sopka.

Bezpečnostní dveře značky Next má v Praze každý čtvrtý byt, ale jen jedny z nich nyní zdobí figurální motivy Jiřího Sopka, malíře, pedagoga a v období let 2002 až 2010 také rektora AVU. Dveře se vydražily za 60 000 Kč.

Celkem hosté během večera dražili na osm desítek uměleckých a designových děl, vín a především jedinečných zážitků. Výsledkem dobročinné aukce na pražském Žofíně byl rekordní výtěžek 3 458 100 Kč, di?ky kterému Nadace Via podpor?i? v ne?kolika komunitni?ch programech projekty, kdy se lide? sami rozhodnou a spoji? sve? si?ly na u?pravu zanedbane?ho prostranstvi? ve sve?m okoli? nebo uspor?a?daji? spolec?nou sousedskou akci. Lide? s dobry?m na?padem na zleps?eni? mi?sta, kde z?iji?, mohou zi?skat nejen grant, ale Nadace jim pomáhá také s dals?i?mi pobi?dkami, konzultacemi na mi?ru a mentoringem, aby sve? projekty dota?hli do zda?rne?ho konce a nauc?ili se hledat dals?i? financ?ni? zdroje ve sve?m okoli?. Ci?lem te?chto programu? je posilovat vazbu lidi? k mi?stu, kde z?iji?, zleps?ovat spolupra?ci, mezilidske? vztahy a tvor?it v C?esku mi?sta plna? z?ivota.

Část výtěžku půjde také na program Dobro-druzi, který poma?ha? ve?st k dobroc?innosti novou generaci – di?ky ci?lene? podpor?e, mentoringu a nadac?ni? pobi?dce se skupiny de?ti? a mlady?ch uc?i? por?a?dat vlastni? benefice, poma?hat ve sve?m okoli? a inspirovat k filantropii ostatni?.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Šárka Lachoutová
tel: 601 355 099
email: sarka.lachoutova(@)aspen.pr