two_columns_left
client-header
RSS

Vchodové dveře nejistého původu nebo z hobbymarketu jsou velkým nebezpečím pro domácnosti

27. 9. 2016
Next
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Praha, 27. září 2016 – Stále se množí případy, kdy lidé kupují v dobré víře vchodové dveře, které je mají chránit, ale nakonec si instalují na nejcitlivější místo nebezpečný výrobek. Problém je často v nedostatečné odolnosti vůči požáru.

Na začátku je jedna ze dvou modelových situací. Nevědoucí zákazník si buď koupí dveře s certifikátem, které nemají potřebnou odolnost vůči ohni, nebo kývne na přesvědčování prodejců, že požární dveře s certifikátem jsou zbytečné a koupí od nich dveře bez požární odolnosti.


„Lidé, kteří na takovéto jednání naletí, se vystavují nebezpečí ničivého šíření požáru do jejich bytu, kdy zároveň nedojde k plnění ze strany pojišťovny. Největším nebezpečím ale paradoxně je, když se požár rozšíří z bytu bez certifikovaných požárních dveří do společných prostor domu. Majitel bytu potom nese právní odpovědnost za veškeré škody a případná zranění, ke kterým dojde při takovém požáru. Může se jednat o částky, které budou splácet ještě jejich vnukové,“ upozorňuje na riziko Ivan Pavlíček, ředitel firmy Next a odborník na zabezpečení nemovitostí.

Z kontrol ČOI průběžně vyplývá, že některé dveře prodávané jako požární nezadrží oheň ani na zlomek požadované doby. Zkoušky zaměřené na materiálové složení pak potvrzují, že výrobci nedodržují požadované parametry při výrobě.

Někteří prodejci pak zase nutnost protipožární certifikace dveří úmyslně bagatelizují a vybízejí k nerespektování původního kolaudačního rozhodnutí, které počítá s dveřmi, které mají požární certifikát. K tomu dochází zejména během rekonstrukcí bytů či domů. Nezáleží přitom, zda se jedná o vstupní dveře nebo dveře oddělující sklepy, kotelny nebo kočárkárny od bytových prostor. Obecně tento typ dveří, ať se jedná o obyčejné nebo bezpečnostní dveře, musí mít protipožární odolnost 30 minut. Drobná úspora s sebou pak může přinést dalekosáhlé následky.

„Pokud se majitel bytu, domu, bytové družstvo nebo společenství vlastníků pustí do rekonstrukce a dalších stavebních úprav, je nutné znát nejen původní kolaudační rozhodnutí a další důležité dokumenty, ale zejména platné normy. V opačném případě hrozí riziko narušení požární bezpečnosti domu. Zcela zcestné je pak tvrzení některých prodejců, kteří se snaží  majitelům bytů namluvit, že dveře s požární certifikací vlastně nepotřebují, nebo že nejsou nutné, ačkoli to ve skutečnosti ukládá příslušná norma a zejména zdravý rozum,“ namítá Ivan Pavlíček.

Více než polovina požárů bytového domovního fondu vzniká podle hasičů přímo v bytech, odkud se dále šíří. Necelá jedna sedmina pak ve sklepních prostorách a dalších nebytových částech domů, kam nezřídka pronikají bezdomovci a hromadí tam hořlavé materiály. „Peníze, které majitel ušetří za nákup dveří bez požární certifikace, se pohybují v řádech stovek, maximálně tisíců korun. Jde o zanedbatelné sumy ve srovnání s rizikem nulového pojistného plnění v případě požáru, nebo náhrady škod, kde může jít až o miliony. Nemluvě o tom, že při tragických požárech v domácnostech každoročně zemřou nebo se zraní stovky osob,“ říká Ivan Pavlíček ze společnosti Next.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Šárka Lachoutová
tel: 601 355 099
email: sarka.lachoutova(@)aspen.pr