two_columns_left
client-header
RSS

Obchodní tiskárny Kolín, největší český výrobce nápojových etiket, jako jediné v ČR vlastní licenci nezbytnou pro výrobu jednocestných vratných obalů

5. 9. 2007
OTK
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail
  • OTK jsou okamžitě připraveny na zálohování jednocestných obalů
  • OTK již úspěšně realizují DPG zakázky v Německu
  • Mezi zákazníky OTK patří KMV, Coca-Cola, SAB Miller (Gambrinus, Velkopopovický Kozel)

Kolín, 5. září 2007 - Ministerstvo životního prostředí v čele s Martinem Bursíkem přišlo v nedávné době s návrhem na zálohování PET lahví a pivních plechovek. Tento systém, který je funkční v Německu, by měla upravit novela zákona o obalech, kterou připravuje ministerstvo na konec letošního roku. Licenci k tomuto systému nazvanou v Německu jako Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG), která je nezbytná pro výrobu etiket na zálohované obaly, získala u nás jako první společnost Obchodní tiskárny Kolín, člen OTK Group. Obchodní tiskárny Kolín jsou tak jako jediná společnost v České republice připraveny okamžitě tyto speciální etikety vyrábět i pro produkty určené pro český trh. OTK v tuto chvíli již úspěšně realizují zakázky splňující normu DPG jak pro německé výrobce nápojů, tak pro české a další zahraniční společnosti vyvážející na německý trh.

Cílem novely je zvýšená ochrana životního prostředí. V Německu novinka přinesla od května 2006, kdy začal platit předpis o nevratných obalech, zavedení nového celostátního systému záloh. Všichni výrobci nápojů mají za povinnost opatřit jednocestné obaly (nevratné skleněné lahve, PET lahve, plechovky) speciálním kódem a logem. V případě lahví je logo vytištěno na etiketě, na plechovky musí být logo a kód vytištěny přímo.

Firmy vyrábějící plechovky a tiskárny nového typu etiket musejí být speciálně certifikovány. Splnění certifikace ještě v druhé fázi ověřuje audit, který provádí nezávislá firma se zvláštním oprávněním. V České republice se tímto náročným procesem podařilo úspěšně projít zatím jenom Obchodním tiskárnám Kolín.

„Celou diskusi ohledně nastavení nového systému záloh na jednocestné vratné obaly v České republice bedlivě sledujeme,“ říká Tomáš Svatoň, výkonný ředitel Obchodních tiskáren Kolín. „Uvidíme, jak to nakonec dopadne a případně kdy nový systém vstoupí v platnost. Jsme ale velmi flexibilní. V České republice máme na poli etiket dominantní postavení a díky naší vysoké kapacitě a nejmodernějším technologiím jsme připraveni okamžitě uspokojit náhlý rychlý vzestup poptávky po etiketách splňujících požadavky na vratné obaly. V tuto chvíli již vyrábíme tyto etikety pro německé značky Vitalitas, Rhenser, XL-Energy, stejně tak pro českou značku Aquila / KMV a další, které vyvážejí jejich čeští výrobci na německý trh,“ dodává Tomáš Svatoň.

Jak probíhá certifikace a následný audit přidělující certifikát

Certifikace probíhá ve dvou stupních. První stupeň zahrnuje kontrolu připravenosti firmy podle DPG požadavků. Jedná se o požadavky z hlediska zabezpečení celého systému - od zabezpečení barev až k zabezpečení informačního systému. Například zabezpečení barev nezahrnuje jen bezpečný způsob jejich skladování pod zámkem, ale celý systém od objednání, nákupu i pohybu v procesu tisku. Systém má velký vliv i na zaměstnance firmy - zahrnuje proškolení osob, které mají oprávnění pracovat v zavedeném systému, pojištění odpovědnosti apod. Dále zahrnuje nároky na speciální vybavení - snímač EAN kódu, certifikovaný snímač na speciální logo atd. Celý výrobní systém se sleduje se zvláštním zřetelem na kvalitu.

„Po úspěšném absolvování první části auditu jsme byli zaregistrováni u DPG a získali jsme oprávnění začít nakupovat barvy od certifikovaného dodavatele,“ říká Jitka Moravcová, manager jakosti OTK. „To však nebyl konec celého procesu. Po šesti měsících jsme museli projít druhým, procesním auditem. Tento audit pak úspěšně potvrdil reálné plnění všech podmínek podle DPG, které byly nastaveny před prvním auditem,“ komentuje Jitka Moravcová náročnost celého certifikačního procesu.

O Obchodní tiskárnách Kolín (OTK)
Obchodní tiskárny Kolín (OTK), které jsou největším tuzemským výrobcem grafických etiket a flexibilních obalů, se dostaly v provozní činnosti z červených čísel a za první pololetí roku 2007 vytvořily zisk z provozní činnosti ve výši 9,4 milionu korun. Loni ve stejném období vykázaly ztrátu 2,3 milionu korun. Tržby zůstaly na meziročně srovnatelných 600 milionech Kč.

Historie OTK sahá až do roku 1879, kdy byla založena pražským typografem J. L. Bayerem. Začátkem 20. století vyvážela tiskárna své výrobky do Itálie, Polska, Rumunska a Uher. V posledních pěti letech začaly OTK výrazně investovat do prvotřídních strojů a nejmodernějších technologií a také se rozšiřovat do zahraničí. V roce 2004 se OTK staly majoritním akcionářem Jihočeských tiskáren, a.s., a v roce 2005 byla vyčleněna divize kalendářů v samostatnou akciovou společnost Obchodní tiskárny Hořovice, a.s.

Více na www.otk.cz.

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Michal Hoblík
tel: 774 225 155
email: michal.hoblik(@)aspen.pr