two_columns_left
client-header
RSS

Profesia

breadcrumbs
two_columns_left
press-releases

Tiskové zprávy - Profesia

Na trhu chybějí lidé se znalostí jazyků

Tisková zpráva | Datum: 6. 4. 2018

Praha, 6. dubna 2018 – Zahraniční obchod České republiky roste, ekonomika je stále otevřenější a na pracovním trhu stoupá poptávka po jazykově vybavených lidech. Angličtina je pokládána za základ, ale už zdaleka nestačí. Je velký nedostatek lidí, kteří ovládají němčinu, skandinávské jazyky a další méně obvyklé evropské jazyky, jako je holandština či maďarština.

Celá zpráva

Moderní životní styl přináší do firem nové typy nefinančních benefitů - jaké jsou trendy?

Tisková zpráva | Datum: 28. 3. 2018

Praha, 28. března 2018 – Současní zaměstnavatelé jsou do jisté míry nucení se přizpůsobovat rychlému životnímu stylu a potřebám lidí 21. století. Práce je neoddělitelnou součástí života a se soukromím se často prolíná. Proto se moderní bonusy snaží nabourat stereotypní vnímání pracoviště. Jaké benefity ve firmách právě „letí“? Podle průzkumu platebních portálů Paylab jsou to právě nefinanční benefity, které často rozhodují o věrnosti kvalitních pracovníků nebo přesvědčí ty zkušené ke změně zaměstnavatele. Jde zejména o bonusy, díky kterým se lidé posouvají dále, protože je do velké míry motivují lépe si organizovat čas, více sportovat, relaxovat, vzdělávat se, nebo jim poskytují atraktivní zážitky.

Celá zpráva

Požadavky na dovednosti zaměstnanců se mění. Připraví na to školy budoucí generace?

Tisková zpráva | Datum: 27. 3. 2018

Praha, 27. března 2018 – Jaké jsou problémy současného školství? Nedostatek kvalitních pedagogů a jejich odměňování je problém diskutovaný. Vynořuje se ale další otázka – neměla by se výuka více zaměřit na vědomosti vyžadované pracovním trhem?

Celá zpráva

Technici nechybějí jen v továrnách. Největší zájem je o servisní techniky a elektrotechniky

Tisková zpráva | Datum: 20. 3. 2018

Praha, 20. března 2018 – Česká ekonomika stále roste, podle ohlasu z podniků ale průmysl jede na hranici možností. Scházejí totiž zaměstnanci - nejen dělníci, ale i výkonný střední management, tedy konstruktéři, mistři, technologové. Technici nechybějí jen ve výrobě -  s jejich nedostatkem se potýká stavebnictví, energetika, samozřejmě IT a telekomunikace, ale třeba i bezpečnostní služby nebo firmy zabývající se úpravou vody.

Celá zpráva

Zajímavé bonusy pomohou získat a udržet zaměstnance; jejich nabídka ale třetině lidí nevyhovuje

Tisková zpráva | Datum: 16. 3. 2018

Praha, 16. března 2018 – Nedostatek zaměstnanců ve všech oborech se již rok stále prohlubuje, a firmy doslova bojují o každého kvalitního pracovníka. Situace na trhu práce se změnila natolik, že lidé se zajímavou kvalifikací a zkušenostmi už většinou ani aktivně nehledají nové příležitosti – personalisté a pracovní agentury je sami vyhledávají a oslovují. Proto je čím dál tím těžší nejen získat nové pracovníky, ale také udržet ty stávající.

Celá zpráva
client-info

Kontakt

kontakt pro média: Markéta Ciňková
tel: 724 012 612
email: marketa.cinkova(@)aspen.pr