two_columns_left
client-header
RSS

Profesia

breadcrumbs
two_columns_left
press-releases

Tiskové zprávy - Profesia

Požadavky na dovednosti zaměstnanců se mění. Připraví na to školy budoucí generace?

Tisková zpráva | Datum: 27. 3. 2018

Praha, 27. března 2018 – Jaké jsou problémy současného školství? Nedostatek kvalitních pedagogů a jejich odměňování je problém diskutovaný. Vynořuje se ale další otázka – neměla by se výuka více zaměřit na vědomosti vyžadované pracovním trhem?

Celá zpráva

Technici nechybějí jen v továrnách. Největší zájem je o servisní techniky a elektrotechniky

Tisková zpráva | Datum: 20. 3. 2018

Praha, 20. března 2018 – Česká ekonomika stále roste, podle ohlasu z podniků ale průmysl jede na hranici možností. Scházejí totiž zaměstnanci - nejen dělníci, ale i výkonný střední management, tedy konstruktéři, mistři, technologové. Technici nechybějí jen ve výrobě -  s jejich nedostatkem se potýká stavebnictví, energetika, samozřejmě IT a telekomunikace, ale třeba i bezpečnostní služby nebo firmy zabývající se úpravou vody.

Celá zpráva

Zajímavé bonusy pomohou získat a udržet zaměstnance; jejich nabídka ale třetině lidí nevyhovuje

Tisková zpráva | Datum: 16. 3. 2018

Praha, 16. března 2018 – Nedostatek zaměstnanců ve všech oborech se již rok stále prohlubuje, a firmy doslova bojují o každého kvalitního pracovníka. Situace na trhu práce se změnila natolik, že lidé se zajímavou kvalifikací a zkušenostmi už většinou ani aktivně nehledají nové příležitosti – personalisté a pracovní agentury je sami vyhledávají a oslovují. Proto je čím dál tím těžší nejen získat nové pracovníky, ale také udržet ty stávající.

Celá zpráva

Na co si dát pozor v pracovní smlouvě

Tisková zpráva | Datum: 13. 3. 2018

Praha, 13. března 2018 – Pracovní smlouva je nejdůležitější dokument ve vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přesto ji občas jako zaměstnanci podceňujeme. Některé sporné otázky z reálné praxe objasňuje Jana Kaplická z pracovního portálu Profesia.cz.

Celá zpráva

Jen 6 % zaměstnaných žen je v nejvyšší příjmové skupině

Tisková zpráva | Datum: 8. 3. 2018

Praha, 8. března 2018 – Platové rozdíly mezi muži a ženami jsou celosvětovým problémem nazývaným Gender Gap. Téměř všude na světě je průměrný plat mužů vyšší než průměrný plat ženy. Tento fakt je do velké míry způsobený skladbou profesí, které ženy vykonávají, protože jsou většinou hůře finančně ohodnocené. Rozložení žen do mzdových pásem se proti mužům značně liší. Vyšší procento žen vykonává práci, která spadá do nižší příjmové skupiny, zatímco vyšší procento mužů vykonává práci, za niž dostávají nejvyšší mzdu na trhu. Do velké míry to souvisí s faktem, že stále málo žen zastává manažerské pozice. Tyto skutečnosti vyplývají z analýzy mezinárodního platového portálu Paylab.com .

Celá zpráva
client-info

Kontakt

kontakt pro média: Markéta Ciňková
tel: 724 012 612
email: marketa.cinkova(@)aspen.pr