two_columns_left
client-header
RSS

Delta řeky Pádu

2. 3. 2010
Veneto
breadcrumbs
two_columns_left
press-release-detail

Praha, 2. 3. 2010 - Pádská delta je největší mokřadovou oblastí Itálie a po Nilu druhou největší v celém Středomoří. Rozsáhlá oblast sahá od ústí řeky Brenty na severu po ústí Rena na jihu. Nicméně velká rozloha není hlavním rysem této oblasti, jež je zajímavá spíše díky dlouhé historii lidského osídlení.

Delta Pádu, jež se nachází v provincii Rovigo, začíná na hranici provincie Benátky, vějířovitě se otvírá (ze severu na jih zaujímá rozlohu asi 80 km) a zahrnuje 7 splavných přítoků, podél nichž vedou málo frekventované cesty po hrázích, a z geografického hlediska končí přítokem Po di Goro, jenž tvoří hranici provincie Ferrara.

Přírodní bohatství Pádské delty je mimořádné: vyskytuje se zde přes 350 druhů ptáků, a to jak stálých tak i stěhovavých. Každá oblast v deltě se vyznačuje regionálně specifickými a zoologickými vlastnostmi, jež se od sebe výrazně liší. Jedná se o zvláštní biotopické jednotky, v nichž se stopy dávných a již zaniklých přírodních jevů mísí se spontánním vznikem rostlinných a živočišných druhů, které tak přispívají ke vzniku nových ekosystémů.

Kromě přírodních naučných stezek mohou turisté navštívit historická místa, jež poskytují svědectví o vzniku oblasti: Muzeum „Museo della Bonifica“ v Ca’ Vendramin, mimořádně rozmanitou sbírku nálezů ve státním archeologickém muzeu „Museo Nazionale Archeologico“ v Adrii či „Museo dei Grandi Fiumi“ v Rovigu, kde je možné se seznámit s fascinací staleté historie osídlení podél řek. Dále je také nutno zmínit, že delta Pádu má pro milovníky umění velmi strategickou pozici, jelikož se nachází pouhých 60 km od Benátek, 50 km od Ferrary a 80 km od Ravenny.

Přírodní turistické okruhy

Pěšky: Botanická zahrada v Porto Caleri (24 hektarů pláží, písečných přesypů, borových lesů - různě dlouhé stezky od 1 do 3 hodin - přístupné v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli - vstupné 2,50 €/osobu, placený průvodce na požádání), Golene Contarina a Golene Madonnina (sladkovodní oblast), Scanno Cavallari (přívoz tam a zpátky 4,00 €/osobu - na jaře pouze na objednání) a Scanno Boccasette (pobřežní oblast), přírodní oáza Ca’ Mello.

Loďkou: Všechny přítoky delty Pádu jsou splavné a díky typické vegetaci a zdejšímu velkému a rozmanitému ptačímu světu (volavky, volavky popelavé, sokoli, kachny mnoha různých druhů) velmi zajímavé pro milovníky přírody. Možné trasy: laguna Caleri (oblast se slanou vodou), Po di Maistra (nejstarší přítok), Po di Venezia, Po di Pila, Po di Tolle, Po della Donzella.

Na kole: Pro jízdu na kole jsou vhodné 15 až 60 km dlouhé trasy po cestách na hrázích. Doporučujeme trasy Via delle Valli Nord (z Portesine do Albarelly), Via delle Valli Sud (z Porto Levante do Ca’ Venier) a Sacca degli Scardovari.

Muzea a umělecká města

„Museo dei Grandi Fiumi“ - Rovigo - V prostorách kláštera sv. Bartoloměje ze 13. století. Výstavy a videoprojekce představují místní historii v kontextu velkých evropských řek.

„Museo Archeologico Nazionale“ - Adria (Rovigo) - Výstava významných nálezů, řecké, etruské, benátské umělecké předměty, svědectví antických kultur, které žily v této oblasti, jež se kdysi nacházela na pobřeží Jaderského moře.

• „Museo della Bonifica“ - Ca’ Vendramin/Porto Tolle (Rovigo) - Výstava impozantního vodního sacího čerpadla přibližuje dějiny vysušování oblasti Polesine, tak jak probíhalo ve 20. století.

• „Centro Culturale S. Basilio“ - Ariano nel Polesine (Rovigo) - sbírka archeologického materiálu, nalezeného v této oblasti, a představení historie regionu, obklopeného fosilními pobřežními dunami, včetně modelů a informačních panelů.

• Benátky - autem/autobusem (60 km) nebo motorovým člunem

• Chioggia - autem/autobusem (30 km) nebo motorovým člunem

• Ferrara - autem/autobusem (60 km)

Ravenna - autem/autobusem (80 km)


Slovníček pro poznání delty Pádu

Mokřadová oblast: Přírodní oblast s výskytem ne moc hluboké vody (sladká voda, slaná voda) a typickou flórou a faunou. Delta Pádu je díky své rozloze a rozmanitosti druhů nejdůležitější mokřadovou oblastí Itálie.

„Scanni“: Pláže v přírodním stavu, které vznikly nahromaděním jemného materiálu (písku či bahna) naplaveného řekou.

„Golena“: zátopová oblast, tzn. rovina sousedící s řečištěm; při povodních ji zaplavuje voda z řeky.

Laguna: Mělká zátoka, kde se mísí slaná mořská voda se sladkou říční vodou.

„Barena“: písková lavice, tzn. přirozené či umělé nahromadění písku v lagunách k regulaci přílivu a odlivu na moři.

Další informace najdete na internetové adrese www.veneto.to
 

client-info

Kontakt

kontakt pro média: Michal Hoblík
tel: 774 225 155
email: michal.hoblik(@)aspen.pr