two_columns_left
client-header
RSS

Tiskové zprávy klienta Accenture

breadcrumbs
two_columns_left
press-releases

Tiskové zprávy - Accenture

Finanční ředitelé hrají hlavní roli v řízení digitálních investic, zjistil nejnovější výzkum společnosti Accenture

Tisková zpráva | Datum: 12. 10. 2018

76 % CFO souhlasí s tím, že se jejich role bude postupem času měnit a více než na finanční znalosti se budou muset zaměřit na pokročilé dovednosti v oblasti digitalizace, analýzy dat a podpory spolupráce.

 
Praha, 12. října 2018 - Finanční ředitelé (CFO) hrají klíčovou roli v řízení digitální disrupce v rámci firem, jak zjistil nový výzkum společnosti Accenture . Dnešní finanční ředitelé už zastávají více než jen svou finanční funkci. Stávají se důležitými hráči v řízení celopodnikových digitálních investic a ovlivňují jejich ekonomické přínosy a dopady.

Celá zpráva

Firmy poskytující finanční služby zlepšují svou odolnost proti kybernetickým útokům a předcházejí více než 80 % z nich, uvádí studie společnosti Accenture

Tisková zpráva | Datum: 5. 10. 2018

Praha 5. října 2018 - Firmy z oboru finančních služeb zablokovaly podle průzkumu Accenture 81 % pokusů o útok, přesto 40 % útoků zůstává neodhaleno po dobu delší než týden. Nejistotu vnášejí rizika spojená s novými technologiemi včetně machine learning a umělé inteligence, 83 % dotazovaných ale uvádí, že tyto technologie jsou pro zajištění bezpečnosti jejich organizace nezbytné.

Celá zpráva

Společnost Accenture se zařadila na první místo Thomson Reuters Index, který oceňuje přední společnosti v oblasti diverzity a inkluze

Tisková zpráva | Datum: 27. 9. 2018

Praha, 27. září 2018 - Společnost Accenture  se umístila na špičce žebříčku Thomson Reuters Index , který ocenil 100 nejlepších společností v oblasti diverzity a inkluze na světě. Hodnocení bylo provedeno na základě údajů ze sociální, správní oblasti a z oblasti životního prostředí. Tento index vznikl v roce 2016 a je jedním z nejkomplexnějších globálních měřítek inkluze a diverzity na pracovišti.

Celá zpráva

Společnost Accenture vytvořila interaktivní vzdělávací platformu Accenture Future Talent, která pomůže připravit pracovní síly na budoucnost

Tisková zpráva | Datum: 24. 9. 2018

Praha, 24. září 2018 - Nová platforma Accenture Future Talent pomůže při vzdělávání zaměstnanců. Podle průzkumu 78 %  lídrů byznysu očekává, že jejich společnost bude do roku 2020 digitalizována, polovina z nich ale nevěří, že bude mít pracovní sílu, která bude mít v digitální oblasti potřebné dovednosti.

Celá zpráva

Pět nejvýznamnějších hrozeb v kyberprostoru, jak je identifikuje nová zpráva společnosti Accenture

Tisková zpráva | Datum: 5. 9. 2018

Firmy a klíčová infrastruktura budou pravděpodobně čelit většímu množství destruktivních útoků včetně fyzického poškození. Útoky budou ničivějšího charakteru, než v minulosti. Podle zprávy Cyber Threatscape Report 2018  se původci těchto útoků, tedy jak nepřátelské státy, tak nezávislí kyberzločinci, budou snažit narušit chod firem nebo získat peníze či citlivé informace.   

Praha 5. září 2018 - Zpráva Cyber Threatscape Report 2018  se zabývá trendy kybernetických hrozeb, které byly identifikovány a analyzovány v první polovině roku. Také se zaměřuje na trendy vývoje kybernetických hrozeb v horizontu následujících šesti měsíců. Zpráva čerpá ze zdrojů a analýz oddělení Security’s iDefense threat intelligence operations firmy Accenture a z výzkumu zahrnujícího volně dostupné primární i sekundární zdroje. Poukazuje na nárůst destruktivních útoků, na agresivní zneužívání informací národními státy a na vyšší počet a různorodost útočníků. Zpráva dále upozorňuje na vyšší dostupnost nástrojů, šifrovacích a anonymizačních platebních systémů, které potenciální útočníci mohou zneužít.

Celá zpráva
client-info

Kontakt

kontakt pro média: Petr Jarkovský
tel: 774 225 153
email: petr.jarkovsky(@)aspen.pr